Naše služby

Dokážeme sa hravo a ekologicky postarať o celoročnú údržbu. Medzi naše služby patrí údržba verejných aj súkromných ciest, chodníkov a parkovísk.

Chránime našu planétu používaním ekologických
strojov ELISE 900
od spoločnosti KOVACO

Naše stroje

Malá ukážka ako naše stroje pracujú. Podrobnejšie informácie o našom vybavení nájdete pri jednotlivých službách.

Pozrite si naše certifikácie

Naša firma spĺňa najprísnejšie normy na certifikáciu. Pravidelne si auditujeme naše služby a dávame pozor aby sme všetko spĺňali. Jededným z našich hlavných aspektov je aby sme čo najpriaznivejšie vplývali na životné prostredie.